Daf Konvertör

M-BUS VERİ AKTARIM ÜNİTESİ

M-Bus ( ” Metre -Bus ” ) ısı sayaçları ve diğer tipteki sayaçların tüketimini  ve sensör, actuator değerleri ile

ilgili verileri uzaktan okuma için kullanılan yeni bir Avrupa standardıdır. Bu standartta veriler(örn. ısı tüketimi) elektronik olarak bir çift kablo üzerinden okunur. Yaşam alanlarında bulunan sayaçlar m-bus haberleşme kablosuna

bağlanır. M-Bus konvertör de bu hat üzerine bağlı bulunan sayaçlardaki verileri toplamakta kullanılır.

DAHA FAZLASI